Lars Bergqvist

designer och projektledare inom kyla och klimat

Mobil: 070 639 99 67

Lars är designer och projektledare inom kyla och klimat. Han arbetar bland annat med att designa tekniska lösningar och ta fram offerter för klimatutrustning, ofta i nära samarbete med kunden.

Lars kom till Dataklimat i maj 2016 men har lång yrkeserfarenhet från andra företag i branschen. Sedan slutet av 1970-talet har han arbetat med kyla i dator- och serverhallar i många olika roller, från montör till produktansvarig och vd.

Just den långa erfarenheten och de breda kunskaperna om att lösa tekniska problem ser Lars som viktiga tillgångar i jobbet på Dataklimat. Han trivs med att företaget inte är alltför stort – det innebär att arbetet är omväxlande och beslutsvägarna korta.