Vi designar och installerar lösningar för
kraftförsörjning, klimat och driftlarm.

Har du eller behöver du en ny IT-anläggning, ska du välja och installera ny utrustning eller behöver du optimera din befintliga anläggning? Oavsett vilket behov du har – hjälper vi på Dataklimat dig att ta fram och installera rätt lösningar anpassade efter dina förutsättningar och behov.

Kraftförsörjning

Vi ser till att kraftförsörjningen i din anläggning är energieffektiv, stabil och säker. Det innebär att du slipper oroa dig för driftavbrott och i stället kan fokusera på din verksamhet.

  • Design, projektering och framtagning av underlag för att bygga om eller bygga ny kraftförsörjning.
  • Dimensionering och installering av kraftförsörjningsutrustning som UPS, likriktare och reservkraft.
  • Byte av befintlig kraftförsörjningsutrustning utan avbrott.

Klimat och kyla

Vi optimerar klimatet och säkerställer kylningen i din IT-miljö med rätt luftfuktighet och temperatur. Med en bra klimatlösning ökar din utrustnings prestanda och livslängd.

  • Analys av behovet av kylnings- och luftfuktighetsreglering i din anläggning.
  • Design, projektering och installering av utrustning som klimataggregat, vätskekylare och utrustning med frikyla eller återvinning.
  • Byte av befintlig kyl- och klimatutrustning.

Driftlarm

Vi hjälper dig ha kontroll över vad som händer i din anläggning, även när du inte är på plats. Ju tidigare du får varningar om driftavbrott och felaktiga temperaturer, desto snabbare kan du åtgärda problemet.

  • Utredning av övervakningsbehov i din anläggning.
  • Installering av driftlarm och annan övervakningsutrustning.
  • Byte av befintlig övervakningsutrustning.
Våra tjänster passar för alla typer av företag, myndigheter och organisationer som är beroende av trygga och driftsäkra IT-utrustningar.