Vi är experter på installation och
service i känsliga IT-miljöer.

På Dataklimat har vi förmånen att arbeta tillsammans med bolag inom olika branscher, med både små och stora uppdrag. Våra tjänster passar för alla typer av företag, myndigheter och organisationer som är beroende av trygga och driftsäkra IT-utrustningar. Nedan presenterar vi kortfattat exempel på projekt som vi genomfört.

Projekt med kraftförsörjning, klimat och driftlarm i kombination

Ombyggnation i ett omfattande projekt åt ett av de större företagen i telekombranschen.

 • Kraftförsörjning
  Vi byggde om och bytte ut kraftutrustning på flera olika anläggningar som ingår i kundens projekt – utifrån lösningar och design som vi tagit fram särskilt för projektet.
 • Klimat
  Vi byggde om kylsystem på flera olika anläggningar.
 • Driftlarm
  Vi installerade driftlarm på anläggningarna.

Ombyggnation av en större serverhall åt ett av de större företagen i telekombranschen.

 • Kraftförsörjning
  Vi flyttade och byggde om två reservkraftsaggregat för att anpassa dem efter den aktuella anläggningen. Vi installerade även nya UPS:er och ställverk samt byggde om likriktarsystemet i anläggningens datorhall.
 • Klimat
  Vi bytte ut klimataggregat och vätskekylare.

Byte av gammal utrustning, s.k. end-of-life-utrustning, på flera olika anläggningar hos ett av de större företagen i telekombranschen.

 • Kraftförsörjning
  Vi rev den gamla utrustningen och installerade nya likriktare, styrsystem för reservkraft samt brand- och släckcentraler.
 • Klimat
  Vi rev den gamla kylutrustningen och installerade ny utrustning med frikyla.
 • Driftlarm
  Vi installerade driftlarm på anläggningarna i samband med de övriga installationerna.

Projekt inom kraftförsörjning

Projekt inom kraftförsörjning.

 • Avbrottsfri installation av UPS:er i flera nya kontorsbyggnader runt om i landet.
 • Avbrottsfri ombyggnation av en UPS-anläggning åt ett stort företag i telekombranschen.
 • Avbrottsfria byten av likriktare åt flera olika företag.

Projekt inom klimat

 • Ombyggnation av kylanläggningar åt ett av de större företagen i telekombranschen.
 • Byte av klimataggregat i datorhallar åt en internetleverantör.
 • Olika konsultuppdrag inom kyldesign i olika delar av landet.

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra eller hur vi kan hjälpa dig?