Med ett personligt bemötande och teknisk kompetens
skapar vi trygga, säkra och anpassade servicerutiner.

Behöver du hjälp med att utföra service och underhåll på befintlig eller nyinstallerad utrustning? Vi erbjuder serviceavtal som innebär att vi ser över din utrustning regelbundet och åtgärdar fel – dygnet runt och året om.

Kraftförsörjning

Vi utför service och underhåll på kraftförsörjningsutrustningen i din anläggning. Exempel på sådan utrustning är reservkraftsutrustning, UPS och likriktare.

  • Ser över din anläggning regelbundet och kontrollerar att kraftförsörjningsutrustningen fungerar som den ska.
  • Utför reparationer, byten och underhåll av kraftförsörjningsutrustningen vid behov.
  • Utför akuta åtgärder om det kommer driftlarm från anläggningen.

Klimat och kyla

Vi utför service och underhåll på klimatutrustningen i din anläggning. Exempel på sådan utrustning är klimataggregat, vätskekylare och utrustning med frikyla eller återvinning. 

  • Ser över din anläggning regelbundet för att kontrollera att klimatutrustningen fungerar som den ska.
  • Utför energianalys för att effektivisera klimatutrustningens energianvändning.
  • Utför reparationer, byten och annat underhåll av klimatutrustningen vid behov.
  • Utför akuta åtgärder om det kommer driftlarm från anläggningen.

Driftlarm

Vi utför service och underhåll på driftlarm i anläggningen för att du ska kunna lita på att du får varningar om det uppstår problem med din känsliga IT-utrustning.

  • Ser över din anläggning regelbundet för att kontrollera att alla driftlarm fungerar som det ska.
  • Utför reparationer, byten och annat underhåll av driftlarm vid behov.

Övriga servicetjänster

Vi utför även service och underhåll av annan viktig utrustning i din anläggning, till exempel brandvarningsutrustning och släckningsutrustning. Vi kan också hjälpa till med städtjänster i känsliga IT-miljöer.

Våra tjänster passar för alla typer av företag, myndigheter och organisationer som är beroende av trygga och driftsäkra IT-utrustningar.